Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu sportovních, řemeslných, uměleckých a ostatních soutěží

Dotace na podporu sportovních, řemeslných, uměleckých a ostatních soutěží konaných v České republice. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2023. 

Příjemci podpory:

 • a) Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 • b) nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti),
 • c) veřejné a soukromé vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Sportovní soutěže, jsou soutěže, které jsou volitelnou nadstavbou výuky tělesné výchovy na všech druzích škol, usilují o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti,
 • b) řemeslné soutěže, jsou soutěže, které jsou určeny pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť, jejich cílem je rozvíjet zájem žáků o danou profesi a zlepšit jejich profesní dovednosti,
 • c) umělecké soutěže, jsou soutěže, které porovnávají výsledky formálního i neformálního vzdělávání žáků a studentů v oblasti umění a kultury,
 • d) ostatní soutěže, jsou soutěže, které neodpovídají výše uvedeným definicím a současně nepatří do soutěží vědomostních, které rozšiřují základní znalosti žáků v daném předmětu, podporují a motivují talentované a nadané žáky v daném oboru a rozšiřují RVP daného předmětu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace Výzvy je stanovena ve výši 42 740 000 Kč, z toho na sportovní soutěže je 30 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru