Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva na podporu ústředních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021

Účelem dotace z této Výzvy je podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni ústředních kol soutěží pořádaných v České republice, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 10. 2021. 

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, jiné právnické osoby – nestátní neziskové organizace ( spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), obchodní korporace, veřejné a soukromé vysoké školy apod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni ústředních kol soutěží pořádaných v České republice, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání. 
  • a) Zajistit rozvoj soutěží v souladu s úkoly výchovně vzdělávací soustavy při hospodárném a efektivním využití finančních prostředků státního rozpočtu určených pro soutěže,
  • b) touto činností navázat na rámcové vzdělávací programy a vytvořit podmínky pro větší zapojení žáků do této formy zájmového vzdělávání,
  • c) motivovat pedagogické pracovníky k rozvíjení nadání žáků způsobem, který povede k přípravě a účasti žáků na soutěžích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 4 000 000 Kč, z toho 1 000 000 Kč na sportovní soutěže.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru