Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT- Výzva – Podpora NNO pro rok 2022 – Práce s dětmi a mládeží

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotace na pokračování podpory NNO zaměřené především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • A PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace - Termín pro podání žádostí: do 22. 11. 2021.
  • B PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace - Termín pro podání žádostí: do 15. 11. 2021.
  • C PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem - Termín pro podání žádostí: do 13. 12. 2021.

Příjemce podpory:

 • A spolky, ústavy, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností.
 • B a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • b) na základě svazového principu sdružuje právnické osoby, z nichž minimálně 70 % splňuje podmínky pro předkládání žádosti o dotace alespoň v jedné z výzev ministerstva v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ,
 • c) musí v době podání žádosti existovat déle jak jeden rok.
 • C Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • A Činnosti podporované v rámci Výzvy:
  • vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované nebo neorganizované děti a mládež,
  • významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.
 • B Činnosti podporované v rámci Výzvy:
  • aktivity určené členským a ostatním NNO (informační servis, zastupování NNO apod.),
  • významné celostátní akce,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce,
  • zajištění programu Mládež kraji.
 • C Činnosti podporované v rámci Výzvy:
  • vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované nebo neorganizované děti a mládež,
  • významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace Výzvy je 157 000 000 Kč.
  • Výzva je vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 300 000 Kč.
 • B Celková alokace Výzvy je 21 500 000 Kč.
  • Dotace se zpravidla poskytuje do 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
  • Výzva je vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 150 000 Kč.
 • C Celková alokace Výzvy je 27 000 000 Kč.
  • Výzva je vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 150 000 Kč a maximální 1 900 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>