Přeskočit na obsah

MŠMT- Výzva — Podpora NNO pro rok 2024 — Práce s dětmi a mládeží

Dotace na podporu osvědčených NNO. Jedná se o podporu NNO zaměřených především na pravidelné1 a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • A PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace — Žádost musí být podána do 30. 11. 2023. 
  • B PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace ‑Žádost musí být podána do 30. 11. 2023. 
  • C PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem — Žádost musí být podána do 30. 11. 2023. 

Příjemce podpory:

 • A Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • B a) žadatel má právní formu spolku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • b) na základě svazového principu sdružuje právnické osoby, z nichž minimálně 70 % splňuje podmínky pro předkládání žádosti o dotace alespoň v jedné z výzev ministerstva v oblasti PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ,
 • c) musí v době podání žádosti existovat déle jak jeden rok.
 • C Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • A Činnosti podporované v rámci Výzvy:
  • vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované nebo neorganizované děti a mládež,
  • významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.
 • B Činnosti podporované v rámci Výzvy:
  • aktivity určené členským a ostatním NNO (informační servis, zastupování NNO apod.),
  • významné celostátní akce,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce,
  • zajištění programu Mládež kraji.
 • C Činnosti podporované v rámci Výzvy:
  • vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované nebo neorganizované děti a mládež,
  • významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace Výzvy je 146 000 000 Kč. 
  • Výzva je vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 300 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje do 70 % celkových nákladů projektu.
 • B Předběžný termín vyhlášení výzvy – Celková alokace Výzvy je 20 000 000 Kč. 
  • Výzva je vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 150 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje do 80 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
  • Aktivita Mládež kraji je z max. 50 % financovaná z dotace ministerstva a z min. 50 % z dalších zdrojů.
 • C Celková alokace Výzvy je 18 000 000 Kč. 
  • Výzva je vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 150 000 Kč a maximální 1 900 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje do 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 20234 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru