Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT- Výzva – Práce s dětmi a mládeží „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotace na pokračování podpory NNO zaměřené především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 12. 2020.

Příjemce podpory:

 • Spolek.
 • Ústav.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva je směřována na pokračování podpory NNO zaměřené především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.
 • Rok 2021 bude mimořádný zejména tím, jak se naše společnost bude vypořádávat s dopady pandemie COVID 19. NNO mohou svojí tradiční činností, ale i dalšími cílenými aktivitami a projekty zaměřenými na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 přispět k pozitivnímu rozvoji dětí a mládeže.
 • Účelem poskytované dotace je:
  • zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže,
  • zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže,
  • zkvalitňování podmínek pro organizace pracující s dětmi a mládeží a jejich rozvoj.
 • Činnosti podporované v rámci Výzvy:
  • vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované a neorganizované děti a mládež,
  • významné celostátní akce určené dětem a mládeži,
  • odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,
  • podpora zdravého životního stylu u dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 147 000 000 Kč.
 • Dotace se zpravidla poskytuje do 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
 • Dotace je zpravidla vyplacena jednorázově. Pokud dotace na jednotlivý projekt konkrétnímu příjemci činí více než 10 mil. Kč na příslušný rozpočtový rok, může ministerstvo stanovit v rozhodnutí o poskytnutí dotace termíny a výši jednotlivých plateb.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
 • Do Výzvy může žadatel podat pouze jednu žádost.
 • V případě organizace s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci zásadně prostřednictvím ústředí NNO (pobočné spolky nemohou žádosti podávat samostatně).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>