Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva SG 2022 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Dotace na přípravu sportovně talentovaných žáků, sportovní přípravy žáků nad rámec standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v omezeném rozsahu v rámci disponibilních zdrojů státního rozpočtu pro tuto oblast.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je do 15. prosince 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost gymnázia v oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva je zaměřena na podporu:
  • přípravy sportovně talentovaných žáků,
  • sportovní přípravy žáků nad rámec standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v omezeném rozsahu v rámci disponibilních zdrojů státního rozpočtu pro tuto oblast. Konkrétně jde o žáky vzdělávající se v oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou,
  • především sportů olympijských a na sportovní činnost prováděnou především ve vlastních zařízeních právnické osoby vykonávající činnost Sportovního gymnázia, jedná se o podporu činnosti Sportovního gymnázia nad rámec normativního zajištění.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 20 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
 • Dotace bude podpořeným žadatelům poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace a musí být využívána efektivně, účelně a hospodárně a v souladu se zněním rozhodnutí.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2022.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>