Přeskočit na obsah

MŠMT — Výzva SG 2024 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Dotace na přípravu sportovně talentovaných žáků, sportovní přípravy žáků nad rámec standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v omezeném rozsahu v rámci disponibilních zdrojů státního rozpočtu pro tuto oblast.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je do 31. prosince 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost gymnázia v oborech vzdělání Sportovní gymnázium v oborech vzdělání 79–42‑K/41, 79–42‑K/61 a 79–42‑K/81.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva je zaměřena na podporu: 
  • přípravy sportovně talentovaných žáků,
  • sportovní přípravy žáků nad rámec standardního normativního zajištění gymnaziálního vzdělávání v omezeném rozsahu v rámci disponibilních zdrojů státního rozpočtu pro tuto oblast. Konkrétně jde o žáky vzdělávající se v oborech vzdělání 79–42‑K/41, 79–42‑K/61 a 79–42‑K/81 Gymnázium se sportovní přípravou.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 18 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
 • Dotace bude podpořeným žadatelům poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace a musí být využívána efektivně, účelně a hospodárně a v souladu se zněním rozhodnutí.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru