Přeskočit na obsah

MV ČR — 4. výzva OP NSHV – Konzulární školení

Výzva je vyhlášená za účelem zajištění průběžného vzdělávání konzulárních pracovníků účastnících se procesu vydávání krátkodobých (schengenských) víz vyslaných na konzulární úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a ověření aplikace pravidel pro vydávání schengenských víz v praxi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17.4. 2023 od 12:00 do 16. 6. 2023 v 16:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu, o které to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím vystupování v právních vztazích, anebo zvláštní právní předpis.
 • Ministerstvo zahraničních věcí (IČ 45769851) dle § 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je vyhlášená za účelem zajištění průběžného vzdělávání konzulárních pracovníků účastnících se procesu vydávání krátkodobých (schengenských) víz vyslaných na konzulární úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a ověření aplikace pravidel pro vydávání schengenských víz v praxi. Cílem je podpora společné vízové politiky Evropské unie a zvýšení kvalifikace a odbornosti konzulárních pracovníků.
 • Mezi podporované aktivity patří zejména:
  • Realizace průběžných školení pro konzulární pracovníky působící na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
  • Realizace cílených školení pro vybrané zastupitelské úřady reagující na specifické/aktuální problémy daného regionu.
  • Kontrolně-hodnoticí (autoevaluační) cesty na vybrané zastupitelské úřady za účelem ověření znalostí a řádné aplikace vízových předpisů v praxi.
  • Stáže pro experty a školitele Ministerstva zahraničních věcí.
  • Doprava účastníků a školitelů na místo školení a zpět.
  • Ubytování a cestovní náhrady účastníků a školitelů v místě školení.
  • Pronájem školicích prostor.
  • Pořízení studijních a školicích pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 10 000 000 Kč.
 • Maximální možná podpora z OP NSHV: 7 500 000 Kč.
 • Minimální možná výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše celkových způsobilých výdajů projektů: 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Obsah školení způsobilý pro financování v rámci této výzvy musí souviset výhradně s vydáváním krátkodobých (schengenských) víz, respektive se společnou vízovou politikou Evropské unie.
 • Přípustné místo realizace: Není výzvou omezeno. Školení mohou probíhat na území ČR i mimo něj. Místo realizace školení musí být zvoleno s ohledem na pravidla 3E.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru