Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MV ČR – Čtvrtá veřejná soutěž – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS)

web-3706562__340
Share Button

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb, stanovenou Bezpečnostní strategií ČR, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, je od 30. dubna 2020 do 12. června 2020.

Příjemci podpory:

 • Malý, střední nebo velký podnik.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
  • Návrh projektu může podat uchazeč samostatně nebo více uchazečů ve spolupráci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.
  • 1) Priorita 1 – Bezpečnost občanů.
  • 2) Priorita 3 – Krizové řízení a bezpečnostní politika.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 15 mil. Kč.
 • Intenzita podpory, které mohou dosáhnout jednotlivé kategorie podniků u průmyslového výzkumu:
  • Malý podnik - Základní intenzita podpory činí 70%, Maximální intenzita podpory činí 80 %.
  • Střední podnik - Základní intenzita podpory činí 60%, Maximální intenzita podpory činí 75 %.
  • Velký podnik - Základní intenzita podpory činí 50%, Maximální intenzita podpory činí 65 %.
 • Intenzita podpory, které mohou dosáhnout jednotlivé kategorie podniků u experimentálního vývoje:
  • Malý podnik - Základní intenzita podpory činí 45%, Maximální intenzita podpory činí 60 %.
  • Střední podnik - Základní intenzita podpory činí 35%, Maximální intenzita podpory činí 50 %.
  • Velký podnik - Základní intenzita podpory činí 25%, Maximální intenzita podpory činí 40 %.
 • V případě výzkumné organizace mohou být uhrazeny způsobilé/uznané náklady až do výše 100 % způsobilých/uznaných nákladů projektu bez ohledu na kategorii prováděné činnosti. Výzkumná organizace musí splňovat podmínky definované zadávací dokumentací.

Specifika a omezení:

 • Finanční položky vykazují uchazeči v českých korunách.
 • Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím ISTA v soutěžní lhůtě uvedené v kapitole 2, jiná forma předložení návrhu projektu není přípustná. Rozhodující je čas dodání návrhu projektu do ISTA.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>