Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV ČR – Program Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) – Druhá veřejná soutěž v podprogramu 1 Společné výzkumné projekty

images-150x150
Share Button

Cílem Programu je dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu akademického a veřejného výzkumného sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou podporu bezpečnostního systému ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 18. března 2021 do 3. května 2021.

Příjemci podpory:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí v souladu s nařízením Komise, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Podprogramu 1 je zajistit koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému. Toto zacílení zahrnuje následující tři dílčí cíle:
  • integrovat relevantní výzkumné aktivity v zájmových oblastech napříč výzkumnou komunitou,
  • vytvářet a efektivně šířit znalosti a dovednosti k posilování schopností bezpečnostního systému,
  • prohlubovat znalostní základnu v relevantních oblastech zájmu.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory činí 100 %.
 • Navržený rozpočet na projekt musí být v průběhu let vyrovnaný.
 • Způsobilými náklady/výdaji projektu jsou v souladu s § 2 odst. 2 písm. k) Zákona takové náklady/výdaje, které musí být vynaloženy příjemcem na činnosti přímo související s realizací projektu bezpečnostního výzkumu a vývoje a v souladu s Nařízením Komise musí být přiděleny na konkrétní kategorie výzkumu a vývoje.

Specifika a omezení:

 • Ukončení projektů je nejpozději 31. prosince 2025. Doba realizace musí být minimálně 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>