Přeskočit na obsah

MV ČR — Výzva č. 4 k překládání žádostí v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

Předmětem dotace je zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR. Centra budou fungovat prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů češtiny a socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence atd. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 25. 4. 2016 do 12. 5. 2016 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR: 
  • Nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, vyšší územní samosprávné celky, mezivládní organizace se zastoupením v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekt musí zahrnovat všechny následující aktivity:
  • Informační centrum; právní poradenství; sociální poradenství; výuka českého jazyka; kurzy socio-kulturní orientace; integrační multikulturní aktivity; terénní práce; informační kampaň; monitoring situace cílové skupiny v regionu; platformy integrace cizinců v regionu.
 • Dále mohou centra podporovat přístup cílové skupiny zejména na trh práce (nejedná se o rekvalifikace), ke vzdělávání, zdravotním a sociálním službám či mohou podporovat rozvoj občanské společnosti na regionální úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace této výzvy činí 200 000 000 Kč.
 • Výše podpory může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu u všech oprávněných žadatelů s výjimkou organizačních složek státu (výše dotace max. 75 %) a vyšších územně samosprávných celků (výše dotace max. 90%).
 • Výzva využívá tzv. dílčí alokace pro jednotlivé kraje.

Specifika a omezení:

 • V každém kraji může být zřízeno a/nebo provozováno pouze jedno Centrum.
 • Na každé Centrum musí být předložena samostatná žádost o podporu a  pro každý kraj bude vybrán pouze jeden projekt.
 • Centra nemohou působit v jiných krajích než v těch, ve kterých budou nebo byla zřízena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru