Přeskočit na obsah

MV – GŘ HZS ČR Dotační programy pro nestátní neziskové organizace — neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2024 spolkům působícím na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Dotace se poskytuje za účelem investiční dotace pro nestátní neziskové organizace na úseku požární ochrany.

Příjem žádostí:

  • Termín podání žádosti do 14,00 hodin dne 25. ledna 2024.

 Příjemce podpory:

  • Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace, která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zapsaný účel spolku1 v oblasti požární ochrany.

 Typy podporovaných projektů:

  • Úhrada osobních nákladů, tj. mzdových nákladů, zákonného pojistného placeného zaměstnavatelem a úhrada ostatních osobních nákladů souvisejících s činností spolků (viz odst. 2 a 3 a čl. 8 výzvy).
  • Účel dotace: Udržení a rozvoj činnosti spolků na úseku požární ochrany v souladu s § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kdy je část jejich členů obcemi zařazena v jednotkách SDH obcí.
  • Cíl dotace: Stabilní aparát spolku, který zabezpečuje jak odborný, tak i administrativní chod spolků, a to v počtu jeden zaměstnanec spolku na každých započatých 10 000 členů spolku.

 Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků na dotační program je závislá na disponibilních zdrojích státního rozpočtu České republiky pro daný rok. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění podmínek této výzvy v případě, že dojde ke změnám s následným dopadem na rozpočet kapitoly Ministerstva vnitra.

 Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu žádost v tomto dotačním programu.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru