Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MV – GŘ HZS ČR Dotační programy pro nestátní neziskové organizace působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

firefighters-820172_1280
Share Button

Dotace se poskytuje za účelem, aby u příjemců podněcovala a rozvíjela podporu systému odborné přípravy, zvyšování odborné úrovně výkonu služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců podniků a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany, členů složek IZS, státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti do 14,00 hodin dne 25. listopadu 2021.

 Příjemce podpory:

 • Nestátní nezisková organizace, která má zapsaný předmět činnosti 4 případně registrovaný nebo evidovaný druh obecně prospěšné služby 5 (ve stanovách, zakládací listině apod.) v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva nebo krizového řízení a právní formu:
  • spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu, účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti.

 Typy podporovaných projektů:

 • Oblast podpory:
  • Podpora systému odborné přípravy a odborné úrovně výkonu služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců podniků a členů jednotek požární ochrany1 , členů2 zařízení civilní ochrany, členů3 složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejné správy.
  • Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
  • Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.
  • Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
  • Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.
  • Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů.
  • Podpora tělesné přípravy pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací.

 Forma a výše podpory:

 • Výši dotace uvede žadatel v žádosti. Předpokládaná celková výše alokovaných finančních prostředků na tento dotační program pro rok 2022 činí 13 000 000 Kč.

 Specifika a omezení:

 • Na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a výdajů, které souvisejí s obdobím 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>