Přeskočit na obsah

MV – GŘ HZS ČR Dotační programy pro nestátní neziskové organizace působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Dotace se poskytuje za účelem zajištění akceschopnosti ostatních složek IZS se zaměřením na záchranné práce na vodní hladině.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti do 14,00 hodin dne 29. května 2023.

 Příjemce podpory:

 • Nestátní nezisková organizace Vodní záchranná služba ČČK, z.s., která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zapsaný předmět činnosti ve stanovách v oblasti IZS

 Typy podporovaných projektů:

 • Cíl dotace:
  • příspěvek na vybavení a akceschopnost ostatní složky IZS, která má uzavřenou dohodu o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání s MV-GŘ HZS ČR,
  • organizace a účast na součinnostních výcvicích IZS ostatní složky IZS,
  • příspěvek na zabezpečení provozu stanic první pomoci Vodní záchranné služby ČČK z.s. na vybraných vodních plochách,
  • odborná příprava členů Vodní záchranné služby ČČK z.s..

 Forma a výše podpory:

 • Výše alokovaných finančních prostředků pro tuto výzvu je 10 500 000 Kč.

 Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít:
  a) jen na účel uvedený v rozhodnutí, dotace je účelově vázaná,
  b) pouze na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 a výdajů, které souvisejí s obdobím 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru