Přeskočit na obsah

MV – GŘ HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí — Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

Dotace je určena pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení cisternové automobilové stříkačky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. září 2023 ve 12:01 hod. do 1. listopadu 2023 ve 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III a splňuje následující podmínku: 
  • a) jednotka SDH obce není, v plošném pokrytí území kraje požadovaným organizovaným výjezdem, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později anebo
   b) jednotka SDH obce není, ke dni podání žádosti ani ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vybavena CAS s nádrží na vodu o objemu nejméně 8000 l, která byla prvně registrována v České republice nebo některé zemi EU (doložené záznamem v příslušném technickém průkazu) v roce 2007 nebo později, přičemž je tato CAS vyžadována pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu jednotka SDH obce před požáry nebo jinými mimořádnými událostmi zabezpečuje.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci uvedeného programu jsou samostatně vyhlášeny tyto výzvy: 
  •  JSDH_V1_2024 — Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody.

Forma a výše podpory:

 • Výzva JSDH_V1_2024 je prioritně pokryta prostředky uvolněnými z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na základě § 23a odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
 • Výše finančních prostředků na vyhlášenou výzvu bude známa v druhém čtvrtletí 2024, po zjištění výše prostředků tvořících Fond zábrany škod v roce 2024.
 • Výzva může být částečně pokryta i prostředky státního rozpočtu.
 • Dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu (akce), maximálně však 4 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Požární techniku pořízenou z prostředků dotace nesmí příjemce převést ze svého vlastnictví po dobu nejméně 5 let. Období se počítá od roku následujícího po roce, ve kterém byla požární technika pořízena. V případě poškození vozidla v důsledku mimořádné události
  nebo nehody, kdy není možné vozidlo již dále provozovat, jej může příjemce převést ze svého vlastnictví jen se souhlasem poskytovatele dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru