Přeskočit na obsah

MV-GŘ HZS ČR —  Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

Dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do  9. října 2023 ve 23:59:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • 1. O dotaci za odbornou přípravu může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II, JPO III a v kategorii JPO V dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.
 • 2. O dotaci za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje a výdaje na vybavení a opravy neinvestiční povahy může žádat obec:
  • a) zřizovatel jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III,
  • b) zřizovatel jednotky SDH obce kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období zásah mimo územní obvod svého zřizovatele na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Odborná příprava.
 • 2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.
 • 3. Vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Forma a výše podpory:

 • 1. Při stanovení výše dotace za odbornou přípravu vychází žadatel o dotaci z již vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. září 2022 do 31. července. Dotace za odbornou přípravu člena jednotky SDH obce podle čl. 1 odst. 1 této výzvy se poskytuje paušálně.
 • 2. Při stanovení výše dotace za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje vychází žadatel z již uskutečněných zásahů v rozhodném období od 1. září 2022 do července 2023 a její výše je následující:
  • a) za zásah jednotky SDH vybrané obce kategorií JPO II, JPO III se poskytuje paušální výše dotace 1 000 Kč/zásah,
  • b) za zásah jednotky SDH obce kategorie JPO V vybavené CAS, se poskytuje paušální výše dotace 1 000 Kč/zásah,
  • c) za zásah jednotky SDH obce kategorie JPO V nevybavené CAS, se poskytuje paušální výše dotace 500 Kč/zásah,
  • d) v případě, že žadatel nepožaduje paušální výši dotace dle čl. 3 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) a zásah jednotky SDH obce přesáhl zpravidla 5 hodin, může stanovit požadovanou výši dotace za zásah výpočtem (ujetá vzdálenost, motohodiny, spec. hasiva), včetně zápočtu náhrad ušlého výdělku členu jednotky nebo refundace mzdy člena jednotky uplatněné zaměstnavatelem vůči obci. Doporučený postup pro stanovení této varianty je uveden v příloze č. 3 této výzvy. Následně vyplní žadatel přílohu č. 1 této výzvy. Žadatel konzultuje výši dotace za tuto oblast s příslušným HZS kraje.
 • 3. Při stanovení výše dotace na vybavení a opravy neinvestiční povahy vychází žadatel z již vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. září 2022 do 31. července 2023 a dále se přihlíží k předpokládaným výdajům do 31. prosince 2023.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci podává žadatel na každou jím zřizovanou jednotku SDH obce zvlášť.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru