Přeskočit na obsah

MV – HZS ČR — Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2022 spolkům působícím na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Dotace na udržení a rozvoj činnosti spolků na úseku požární ochrany v souladu s § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kdy je část jejich členů obcemi zařazena v jednotkách SDH obcí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14,00 hodin dne 25. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

  • Nestátní nezisková organizace, která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zapsaný předmět činnosti1 ve stanovách v oblasti požární ochrany.

Typy podporovaných aktivit:

  • (1) Úhrada osobních nákladů, tj. mzdových nákladů, zákonného pojistného placeného zaměstnavatelem a úhrada ostatních osobních nákladů souvisejících s plněním projektu dle čl. 8 výzvy.
  • (2) Účel dotace: Udržení a rozvoj činnosti spolků na úseku požární ochrany v souladu s § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kdy je část jejich členů obcemi zařazena v jednotkách SDH obcí.
  • (3) Cíl dotace: Stabilní aparát spolku, který zabezpečuje jak odborný, tak i administrativní chod spolků, a to v počtu jeden zaměstnanec spolku na každých započatých cca 10 000 členů spolku.

Forma a výše podpory:

  • Výši dotace uvede žadatel v žádosti. Předpokládaná celková výše alokovaných finančních prostředků na tento dotační program pro rok 2022 činí 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a výdajů, které souvisejí s obdobím 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru