Přeskočit na obsah

MZ ČR Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 — 2023

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu je možné podávat do 28. 6. 2019 (do 12:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat výzkumné organizace a podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty navržené do tohoto Programu musí být zařazeny do jedné či více z následujících podoblastí a zajišťovat plnění jednoho či více dílčích cílů Programu:
 • Vznik a rozvoj chorob — podoblasti: 
  • Metabolické a endokrinní choroby; Nemoci oběhové soustavy; Nádorová onemocnění; Nervová a psychická onemocnění; Onemocnění pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění; Infekce; Onemocnění dětského věku a vzácná onemocnění.
 • Nové diagnostické a terapeutické metody — podoblasti: 
  • In vitro diagnostika; Nízkomolekulární léčiva; Biologická léčiva včetně vakcín; Drug delivery systémy; Genová, buněčná terapie a tkáňové náhrady; Vývoj nových lékařských přístrojů a zařízení; Inovativní chirurgické postupy včetně transplantace.
 • Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob — podoblasti: 
  • Metabolické a endokrinní choroby; Nemoci oběhové soustavy; Nádorová onemocnění; Nervová a psychická onemocnění; Nemoci pohybového aparátu a zánětlivá a imunologická onemocnění; Závislosti; Infekce.

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži se předpokládá, že bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce cca 300 mil. Kč ze státního rozpočtu.
 • Výše podpory bude posuzována u každého projektu individuálně, průměrná míra dotace je stanovena na 80% nákladů projektu.
 • V případě projektů, kterých se účastní pouze výzkumné organizace, může dosáhnout míra dotace 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu v souladu s § 18 zákona. Tato povinnost se vztahuje i na dalšího účastníka projektu.
 • Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců (1. května 2020 — 31. prosince 2023).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru