Přeskočit na obsah

MZd ČR — NPO — 10. výzva — Posílení a rozvoj kapacit simulačních center

Dotace na podporu aktivit zaměřené na vybavení simulačních center, které jsou provozovány jednotlivými lékařskými fakultami.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 9. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy, jejichž organizační součástí jsou lékařské fakulty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou aktivity zaměřené na vybavení simulačních center, které jsou provozovány jednotlivými lékařskými fakultami.
  • A Pořízení didaktických prostředků, přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, spotřebního zdravotnického materiálu, technologií a dalšího vybavení: 
   • Pořízení didaktických prostředků – např. simulátory, trenažéry;
   • Pořízení přístrojového vybavení a zdravotnické techniky sloužící k výuce simulacemi; 
   • Pořízení zdravotnických prostředků, technologií;
   • Pořízení vybavení pro teoretickou výuku – vybavení učeben (stoly, židle, projektory, literatura apod.) – doplňkově v souladu s účelem projektu;
  • B Pořízení informačních technologií (HW a SW) v souladu s účelem projektu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora z RRF bude ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Celková alokace Nástroje pro oživení a odolnost pro výzvu: 158 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 19 750 000 Kč.
 • Maximální počet žádostí připadajících na jednoho žadatele je omezen počtem provozovaných Lékařských fakult.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: Česká republika.
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru