Přeskočit na obsah

MZd ČR — Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2024 prostřednictvím dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2024.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. srpna 2023 do 2. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Priorita A – Prevence kriminality.
 • Priorita B – Podpora kvality života pacientů s chronickými a nevyléčitelnými chorobami.
 • Priorita C – Zvyšování zdravotní gramotnosti.
 • Priorita D – Zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním.
 • Priorita E – Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním.
 • Priorita F – Podpora advokační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na neinvestiční projekty je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu. Pokud je projekt financován prostředky z dotací poskytnutými i jinými orgány státní správy, nesmí souběh činit více než 70 % celkových nákladů projektu.
 • Projekt musí být spolufinancován minimálně 30 % z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel musí podat do uvedeného data žádost prostřednictvím elektronického systému Grantys a současně prostřednictvím datové schránky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru