Přeskočit na obsah

MZd — Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje výzvu k podání Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů podpory zubních lékařů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září 2021.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubního lékařství, kteří mají zajištěno personální obsazení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Jedná se o fyzické nebo právnické osoby, které získaly oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 16 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotní péče.
 • Zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče ve všech regionech České republiky.
 • Personální zabezpečení zdravotních služeb.
 • Zřízení nových praxí.
 • Podpora při převzetí praxe.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace za 5 let (60 měsíců) 1 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace za 1 rok (12 měsíců) 240 000 Kč.
 • Dotace se všem žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 %.

Specifika a omezení:

 • Vstupní kritéria, která musí být v průběhu čerpání dotace naplněna: 
  • Musí poskytovat zdravotní služby zubního lékaře v rozsahu alespoň 35 ordinačních hodin týdně rozloženo do 5 pracovních dnů týdně. Při kratší ordinační době bude dotace poměrně snížena.
  • Zavázat se, že bude poskytovat zdravotní služby v daném ORP, kterou uvede v Žádosti, po dobu minimálně pěti let ode dne začátku poskytování hrazených služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru