Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Mze 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

shutterstock_155419280.jpg
Share Button

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci a formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 4. 2021 a končí 30. 4. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

  • Uživatel rybářského revíru, pro kterého jsou příslušným orgánem státní správy rybářství krajské úřady nebo MZe podle § 21 odst. 1) a 2) a § 22 odst. 2) a 3) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Kromě fyzických a právnických osob uvedených v § 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, mohou být žadatelem také Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., podniky povodí.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování rybích druhů v souladu se stanoveným zarybněním příslušného orgánu státní správy rybářství, které doplňuje druhové spektrum ryb předmětného rybářského revíru, vyjma nákladů na vysazení úhoře říčního v rybářských revírech, v nichž může být vysazován na základě dotací financovaných z Evropského rybářského fondu nebo z Evropského námořního a rybářského fondu.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace je maximálně 800 Kč na jeden hektar rybářského revíru.

Specifika a omezení:

  • Celková výměra podporovaných rybářských revírů musí být alespoň 1 ha.
  • Podporu nelze poskytnout pro rybářské revíry, na nichž je prováděna hospodářská těžba za účelem uvedení produktů rybolovu na trh.

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>