Přeskočit na obsah

MZe — 3.a Podpora ozdravování polních a speciálních plodin — Biologická ochrana

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce prostřednictvím náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou. Smyslem je pořízení biologické ochrany rostlin jako náhrady za aplikování chemické ochrany rostlin.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2023 do 2. 10. 2023. 

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tj. FO nebo PO, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Náklady na pořízení biologické ochrany rostlin jako náhrady za aplikování chemické ochrany rostlin.
 • Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace:
  • do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u zeleninových druhů pěstovaných ve skleníku, maximálně však do výše u druhu:
  • okurky: 227 200 Kč/ha
  • rajčata: 181 906 Kč/ha
  • papriky: 74 560 Kč/ha
  • do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u polní plodiny slunečnice, maximálně však do výše:
  • slunečnice: 290 Kč/ha
  • do výše 25 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u polních plodin/u skupiny polních plodin, maximálně však do výše u druhu:
  • řepka olejka: 384 Kč/ha
  • kukuřice: 450 Kč/ha
  • obiloviny: 518 Kč/ha
  • luskoviny: 366 Kč/ha
  • do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících s pořízením biologické ochrany rostlin a odborného servisu u okrasných rostlin.

Specifika a omezení:

 • Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné ve sledovaném období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru