Přeskočit na obsah

MZe – 3. kolo — Program rozvoje venkova – SZP — Technika a technologie pro lesní hospodářství

Dotace na podporu pořízení lesnických strojů pro držitele lesů, investice do lesních školek, investice do základního zpracování dřeva v lesnických podnicích, investice do výstavby a rekonstrukcí lesních cest a skladů dříví, vodohospodářská opatření v lesích, neproduktivní investice související s rekreační funkcí lesa nebo na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin do 21. 5. 2024 do 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa).

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení lesnických strojů pro držitele lesů, investice do lesních školek, investice do základního zpracování dřeva v lesnických podnicích, investice do výstavby a rekonstrukcí lesních cest a skladů dříví, vodohospodářská opatření v lesích, neproduktivní investice související s rekreační funkcí lesa nebo na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech. 
 • Dále budou podporovány investice do snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské výroby včetně výstavby koncových skladů digestátu a fugátu u zemědělských bioplynových stanic a instalace pro akumulaci bioplynu, a dále budou podporovány investice umožňující zemědělským podnikatelům diverzifikaci směrem do nezemědělského podnikání.
 • Intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin a 45.73 – Investice do nezemědělských činností.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na jeden nezávislý podnik nebo skupinu partnerských a/nebo propojených podniků1 v rámci intervence 35.73 činí v součtu 50 000 000 Kč na období 2023–2027.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být:
  • sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy; C. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru