Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

shutterstock_88756531.jpg
Share Button

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádosti:

 • Termíny ukončení příjmu žádostí:
 • Pro 3.a. – Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 9. 2020.
 • Pro 3.b. – Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 9. 2020. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 9. 2021.
 • Pro 3.c. – Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 12. 2020 a končí 31. 3. 2021. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 12. 2021 a končí 31. 3. 2022.
 • Pro 3.e. – Příjem začíná 1. 6. 2021 a končí 15. 7. 2021.
 • Pro 3.h. – Příjem žádostí o dotaci pro rok 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 30. 9. 2021. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Pro 3.a., 3.e., 3.h., 3.i. – Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pro 3.b.
 • a)    Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele, v kategoriích předzákladní a základní rozmnožovací materiál, který provádí ozdravování tohoto materiálu v souladu s NOPRM v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdější předpisů.
 • b)    Výzkumná pracoviště a vysoké školy, zapojené v souladu s požadavky NOPRM na základě úředního pověření ÚKZÚZ do procesu ozdravování rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 • Pro 3.c.
 • a)    Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, provádějící testování polních a speciálních plodin.
 • b)    Výzkumné pracoviště, provádějící testování polních a speciálních plodin.
 • c)     Mendelova univerzita v Brně.
 • Pro 3.d.
 • a)    Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • b)    Výzkumné pracoviště zabezpečující řešení výzkumných projektů.

Typy podporovaných projektů:

 • 3.a. Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin.
 • 3.b. Podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“.
 • 3.c. Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR.
 • 3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.
 • 3.e. Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
 • 3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele.
 • 3.i. Použité uznané a mořené osivo lnu, uznané osivo konopí setého a použité uznané osivo vyjmenovaných pícnin (zařazených do jednotlivých skupin) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch.

Forma a výše podpory:

 • Pro 3.a, 3.b., 3.c., 3.d., 3.e., 3.i. – dotace k výsledku hospodaření.
 • Pro 3.h – dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>