Přeskočit na obsah

MZe — 9.A.b.4 — Speciální poradenství

Dotace na podporu zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Osoba zajišťující samostatné zkoušky odrůd, která vykonává tuto činnost na základě smlouvy s ÚKZÚZ podle § 38 odst. 3 zákona č.219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, pro účely poskytování informací zemědělské veřejnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: do výše 100% skutečných nákladů na šíření vědeckých poznatků a věcných informací na základě skutečných nákladů vynaložených příjemcem, maximálně však do výše:
 • 9.A.b.4.a)
 • 42 000 Kč na 1 odrůdu ječmene jarního nesladovnického a cukrovky po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.b)
 • 22 000 Kč na 1 odrůdu ostatních ozimých plodin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.c)
 • 60 000 Kč na 1 odrůdu ječmene jarního sladovnického včetně technologických zkoušek (sladařských a u vybraných odrůd i pivovarských) a pšenice ozimé po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.d)
 • 20 000 Kč na 1 odrůdu ostatních jarních plodin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.e)
 • 24 000 Kč na 1 odrůdu pícnin a konzumních brambor po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.f)
 • 29 000 Kč na 1 odrůdu lnu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.g)
 • 35 000 Kč na 1 odrůdu ječmene ozimého nesladovnického po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.h)
 • 14 000 Kč na 1 odrůdu brambor na výrobu škrobu po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,
 • 9.A.b.4.i)
 • n 42 000 Kč na 1 odrůdu pšenice ozimé, pšenice jarní a ječmene jarního v režimu ekologického zemědělství po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ,31
 • 9.A.b.4.j)
 • 45 000 Kč na 1 odrůdu řepky ozimé po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
 • Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem finančních prostředků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru