Přeskočit na obsah

MZe — 9.F. Podpora poradenství v zemědělství

Dotační program na podporu konzultační a metodické pomoci zemědělským podnikům. Náplní programu je šíření informací o opatřeních Programu rozvoje venkova ČR a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky. Cílem je pak převod získaných informací z výzkumu a vývoje do praxe.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci lze podávat: 
  • 9.F.e. od 15. 12. 2023 do 31. 12. 2023 (pro dotační období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024).

Příjemci podpory:

 • 9.F.e. Regionální přenos informací - Agrární nevládní neziskové organizace s plošnou působností (sdružení fyzických osob/právnických osob, zájmové sdružení, spolek, svaz, obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • 9.F.e. Podpora v oblasti zemědělství zaměřená na cílený přenos informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malým a středním podnikům působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh formou vstupních konzultací, tj. poradenství (telefonické, e‑mailové, osobní), webových stránek, odborných/výukových materiálů, instruktážních videí, seminářů, workshopů, webinářů a kurzů.

Forma a výše podpory:

 • 9.F.e — Regionální přenos informací:
  • Výše dotace: do výše 100 % (minimální výše není stanovena) uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace dle schváleného plánu činnosti na daný kalendářní rok předložených žadatelem.
  • Minimální výše uznatelných předpokládaných nákladů, uvedených v žádosti o dotaci, je 1 000 000 Kč na žadatele.
  • Maximální výše uznatelných předpokládaných nákladů, uvedených v žádosti o dotaci, je 11 500 000 Kč na žadatele.

Specifika a omezení:

 • 9.F.e — Uznatelnými náklady jsou náklady související s činnostmi realizovanými v dotačním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte- li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru