Přeskočit na obsah

MZe — Podpory produktů včelařství

Podpory produktů včelařství, jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.. Podpory jsou nově zahrnuty do „Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027“, rámci kterého jsou definovány prostřednictvím včelařských intervencí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od  16. 10. 2023 do 31. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou chovatelé včel registrovaní u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.
  • Včelařský spolek, škola, uznané chovatelské sdružení.
  • Chovatel včel (podání přes jiný subjekt, tj. včelařský spolek, školu, uznané chovatelské sdružení).
  • Chovatel včel (podání přes Portál farmáře).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpory produktů včelařství, jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.. Podpory jsou nově zahrnuty do „Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027“, rámci kterého jsou definovány prostřednictvím včelařských intervencí. Jde o následující intervence: 
  • PORADENSKÁ ČINNOST A ŠKOLENÍ PRO VČELAŘE A JEJICH ORGANIZACE – je zaměřena na podporu výuky teoretického a praktického zvládnutí chovu včel.
  • INVESTICE DO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU — je zaměřena na podporu technického zázemí pro chovatele včel.
  • BOJ PROTI VČELÍM ŠKŮDCŮM A NEMOCEM, ZEJMÉNA VARROÁZE – je zaměřena na podporu nákupu léčiv chovateli včel.
  • RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ VČELSTEV – je zaměřena na podporu využívání včelí pastvy ze vzdálenějších lokalit.
  • OBNOVA VČELSTEV V UNII A PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE – je zaměřena na podporu chovatelů včel, kteří chovají včelí matky plemene včely kraňské (Apis mellifera carnica Pollman) v rámci šlechtitelských chovů „Uznaného chovatelského sdružení včely medonosné kraňské”.
  • PODPORA LABORATOŘÍ PRO ANALÝZU VČELÍCH PRODUKTŮ – je zaměřena na podporu vybraných druhů rozborů medu.
 • Uvedené intervence jsou dále rozpracovány na úrovni nařízení vlády č. 53/2023 Sb. na následující druhy opatření: 
  • školení pro včelaře a výstavnictví,
  • investice do hmotného majetku,
  • boj proti včelím nákazám,
  • racionalizace kočování včelstev,
  • plemenářské práce analýza včelích produktů.

Forma a výše podpory:

 • Evropská unie (EU) stanoví členským státům pro každý zemědělský rozpočtový rok programového období 2023 až 2027 příspěvek v eurech pro typy intervencí v odvětví produktů včelařství, které uvedou ve svých SP SZP. Příspěvek EU pro ČR v zemědělském rozpočtovém roce 2023, do něhož výdajově spadá aktuální rozhodné období, činí 2 121 528 EUR.
 • Rozhodné období 1. 8. 2023 až 31. 7. 2024.

Specifika a omezení:

 • Rozhodné období: 1. 1. až 31. 7. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru