Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu  od 15. 6. 2021, 8:00 hodin do 13. 7. 2021, 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.
 • Za mladého začínajícího zemědělce se považuje mikro nebo malý podnik, ve kterém mladý začínající zemědělec začíná působit jako vedoucí podniku

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je poskytována na realizaci podnikatelského plánu.
 • Obsahem podnikatelského plánu mohou být: 
  • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
  • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic,
  • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné5 ,
  • výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné6 ,
  • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,
  • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh7 ,
  • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy),
  • nákup hospodářských zvířat8 (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
  • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku,
  • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.
 • Dotace bude použita na výše uvedené výdaje. Mimo částku dotace může žadatel do podnikatelského plánu zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou produkcí potřebné pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených.

Forma a výše podpory:

 • Žadatel vždy žádá o výši podpory v částce 45 tis. EUR, která bude poskytnuta ve dvou splátkách.
 • Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Výše druhé splátky se bude rovnat dopočtu do částky 45 tis. EUR a bude vyplacena po řádném provedení podnikatelského plánu, tj. ne dříve než po uplynutí 24 měsíců po podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku.
 • Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. m. Prahy.
 • Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení první splátky na účet příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

5 komentářů na “MZe – Program rozvoje venkova — 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců”

 1. Dobrý den,

  zajímám se o dotaci: 6.1.1 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ.

  Studuji vysokou školu v zahraničí obor Wine business, minimální zemědělskou kvalifikaci bych si dodělal na kurzu, který pořádá Mendelova univerzita.

  Můžete mi pomoci, prosím?
  Nenašel jsem informaci, kdy bude vypsáno nové kolo.

  Děkuji
  S pozdravem Lukáš Halkoci

 2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde a jak mám zažádat o dotaci pro mladého začínajícího zemědělce. Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru