Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Program rozvoje venkova – 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

shutterstock_140325262.jpg
Share Button

Cílem této výzvy je podpořit zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. Jedná se o oblast živočišné a rostlinné výroby. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu  od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je poskytována na realizaci podnikatelského plánu.
 • Obsahem podnikatelského plánu mohou být:
  • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
  • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic,
  • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné5 ,
  • výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné6 ,
  • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,
  • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh7 ,
  • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy),
  • nákup hospodářských zvířat8 (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
  • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku,
  • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.

Forma a výše podpory:

 • Finanční objem pro toto opatření činí 240 000 000.
 • Žadatel vždy žádá o výši podpory v částce 45 tis. EUR, která bude poskytnuta ve dvou splátkách.
 • Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Výše druhé splátky se bude rovnat dopočtu do částky 45 tis. EUR a bude vyplacena po řádném provedení podnikatelského plánu, tj. ne dříve než po uplynutí 24 měsíců po podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku.
 • Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. m. Prahy.
 • Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení první splátky na účet příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Lukas Halkoci napsal:

  Dobrý den,

  zajímám se o dotaci: 6.1.1 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ.

  Studuji vysokou školu v zahraničí obor Wine business, minimální zemědělskou kvalifikaci bych si dodělal na kurzu, který pořádá Mendelova univerzita.

  Můžete mi pomoci, prosím?
  Nenašel jsem informaci, kdy bude vypsáno nové kolo.

  Děkuji
  S pozdravem Lukáš Halkoci

 2. Ondřej Vávra napsal:

  Dobrý den, do kdy patí tento program? O. Vavra

 3. Martin Pospíšil napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde a jak mám zažádat o dotaci pro mladého začínajícího zemědělce. Děkuji za odpověď.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>