Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Program rozvoje venkova – 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

shutterstock_156501497.jpg
Share Button

Dotace na podporu snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Jedná se o obnovu lesních porostů po abiotických, především po větrných, kalamitách.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Typy podporovaných projektů:

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci.
 • Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy).
 • Umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého (Picea abies) při obnově smrkových lesních porostů po kalamitách způsobených suchem); u umělé obnovy sadbou je uznatelným výdajem nejvýše minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu.
 • Ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
 • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 75 000 a maximální výše je 40 000 000 Kč na projekt.
 • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400 000 000 Kč za období 2014–2020.

Specifika a omezení:

 • Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy.
 • Dotaci nelze poskytnout na:
  • zpracování dřevní hmoty na kalamitních plochách a soustřeďování dříví včetně soustřeďování klestu z kalamitních ploch a jeho likvidace (netýká se lesních porostů do 40 let určených k rekonstrukci), opakovanou umělou obnovu sadbou a následnou péči o založený porost (v následujících letech po realizaci projektu); C,
  • obnovu porostů poškozených kalamitou, pokud je věk porostu k roku vzniku kalamitní situace nižší, než je věk odpovídající lhůtě pro zajištění porostu; C,
  • obnovu porostů poškozených suchem ve věku nad 40 let.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>