Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZe – Program rozvoje venkova – 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

shutterstock_156897440.jpg
Share Button

Dotace na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek). Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Typy podporovaných projektů:

  • Úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy. Meliorační a zpevňující dřeviny jsou určeny podle vyhlášky č. 298/2018, Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
  • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 20 000 a maximální výše je 1 000 000 Kč na projekt.
  • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 6 000 000 Kč za období 2014 – 2020.

Specifika a omezení:

  • Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy a imisní oblasti A a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
  • Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti.
  • Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem obnovy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>