Přeskočit na obsah

MZe —  Program rozvoje venkova — Inovace při zpracování zemědělských produktů

Intervence je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od  22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy
  • minimálně jeden subjekt je výrobce potravin, který vyrábí potraviny dle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo výrobce krmiv, kterého definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
  • a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Intervence je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.
 • Technologie, produkty nebo procesy musí být minimálně pro odvětví v ČR nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. 
 • Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem.

Forma a výše podpory:

 • Druh dotace: přímá nenávratná dotace
 • Výše dotace činí 60 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Příspěvek EZFRV činí 35 % veřejných zdrojů.
 • Příspěvek ČR činí 65 % veřejných zdrojů.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí více než 250 000 Kč a maximálně 30 000 000 Kč.
 • Výdaje na spolupráci musí tvořit minimálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na jeden nezávislý podnik nebo skupinu partnerských a/nebo propojených podniků v rámci intervence činí v součtu 200 mil. Kč na období 2023–2027.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru