Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — Intervence 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch

Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. listopadu v 8:00 hodin do 12. prosince 2023 v 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je zaměřena na obnovu lesních porostů po abiotických kalamitách, způsobených klimatickými a dalšími vlivy (např. bořivý vítr, mokrý sníh, námraza, požár, sucho), a vybranými škodlivými biotickými činiteli (houbové patogeny: nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus / anamorfní stádium Chalara fraxinea) na jasanech, sazná nemoc kůry javorů (Cryptostroma corticale) na javorech, Phytophthora alni species complex na olších, kloubnatka smrková (Cucurbitaria piceae) na smrku ztepilém; hmyzí škůdci: ponravy chroustů rodu Melolontha, bekyně mniška (Lymantria monacha) na smrku a borovici, kůrovci (např. lýkožrouti rodu Ips a Pityogenes na smrku, lýkožrout vrcholkový (Ips acuminatus) na borovici, lýkožrouti rodu Pityokteines na jedli); obratlovci: hlodavci z podčeledi hraboši (Arvicolinae)).
  • Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.
  • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 75 000 Kč na projekt.
  • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000 Kč na projekt.
  • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této intervence činí 300 000 000 Kč za období 2023–2027.

Specifika a omezení:

  • Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru