Přeskočit na obsah

MZe —  Program rozvoje venkova — Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od  22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Záměr a) — Zemědělský podnikatel.
 • Záměr b) — Výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku.
 • Záměr c) — Zemědělský podnikatel, nebo výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který je velkým podnikem.
 • V případě žadatele – fyzické osoby – se jedná o osobu, která:
  • dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41 let), není evidována dříve než 24 měsíců před podáním Žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Intervence se dělí na tři záměry.
  • a) Zemědělské podniky MSP;
  • b) zpracovatelské podniky MSP;
  • c) Zpracovatelské + zemědělské podniky velké.

Forma a výše podpory:

 • Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
 • Výše dotace činí: 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro mikro a malé podniky. Maximální míra podpory je tak 50 % způsobilých výdajů.
 • Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 30 mil. Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na jeden nezávislý podnik nebo skupinu partnerských a/nebo propojených podniků v rámci intervence činí v součtu 200 mil. Kč na období 2023–2027.
 • Příspěvek EZFRV činí 35 % veřejných zdrojů.
 • Příspěvek ČR činí 65 % veřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace; C.
 • Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru