Přeskočit na obsah

MZe – Program rozvoje venkova — Zahájení činnosti mladého zemědělce

Cílem intervence je napomoci generační obnově v zemědělství, tj. přilákat a udržet mladé zemědělce v sektoru a usnadnit jim začátky podnikání formou grantu na realizaci podnikatelského plánu k zahájení činnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu  od 15. 6. 2021, 8:00 hodin do 13. 7. 2021, 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Mladý začínající zemědělec.
 • Fyzická osoba, která: dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41 let),
 • není evidována dříve než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele.
 • Právnická osoba – subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která: dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je poskytována na realizaci podnikatelského plánu.
 • Obsahem podnikatelského plánu mohou být: 
  • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
  • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic,
  • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné5 ,
  • výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné6 ,
  • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,
  • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh7 ,
  • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy),
  • nákup hospodářských zvířat8 (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),
  • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku,
  • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.
 • Dotace bude použita na výše uvedené výdaje. Mimo částku dotace může žadatel do podnikatelského plánu zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou produkcí potřebné pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených.

Forma a výše podpory:

 • Základní sazba dotace činí 1 500 000 Kč (tj. cca 58 tis. EUR).
 • V případě, že bude předmětem podnikatelského plánu zpracování vlastní produkce, jehož výstupem je produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU, činí sazba 2 030 000 Kč (cca 78 tis. EUR).
 • Žadatel o dotaci vždy žádá o částku dotace podle zvolené sazby. Celá částka dotace musí být využita na výdaje uvedené ve výčtu v kapitole 5 těchto Pravidel.
 • Dotace je vyplacena po schválení podnikatelského plánu a podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Příspěvek EZFRV činí 100 % veřejných výdajů.
 • Příspěvek ČR činí 0 % veřejných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Zahájení činnosti mladého zemědělce může být mladý začínající zemědělec podpořen pouze jednou.
 • Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. m. Prahy.
 • Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení první splátky na účet příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

5 komentářů na “MZe – Program rozvoje venkova — Zahájení činnosti mladého zemědělce”

 1. Dobrý den,

  zajímám se o dotaci: 6.1.1 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ.

  Studuji vysokou školu v zahraničí obor Wine business, minimální zemědělskou kvalifikaci bych si dodělal na kurzu, který pořádá Mendelova univerzita.

  Můžete mi pomoci, prosím?
  Nenašel jsem informaci, kdy bude vypsáno nové kolo.

  Děkuji
  S pozdravem Lukáš Halkoci

 2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde a jak mám zažádat o dotaci pro mladého začínajícího zemědělce. Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru