Přeskočit na obsah

MZe ve spolupráci s ČAZV vyhlašuje soutěž — Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit výsledky, které mají významný přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. března 2023.

Příjemci podpory:

 • Mladé vědkyně a vědci musí být mladší 35 let. S ohledem na sladění rodinného a pracovního života se vědkyním/vědcům prodlužuje stanovená hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce“ je podpora tvůrčí aktivity mladých vědeckých pracovnic a mladých vědeckých pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.
 • Přihlášené výsledky mohou mít různá zaměření, například na dlouhodobé ukládání uhlíku v zemědělské půdě, na prevenci hmyzích kalamit, na ochranu půdy před erozí, na zavádění precizního zemědělství do praxe a mnohá další.

Forma a výše podpory:

 • Ocenění se uděluje autorkám a autorům výsledků ve formě finančního ocenění. Celková výše finančního ocenění na daný rok je 240 000 Kč a je odstupňována podle pořadí nejlepších vyhodnocených výsledků následovně:
  • a) první cena – 100 000 Kč;
  • b) druhá cena – 80 000 Kč;
  • c) třetí cena – 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Účastnice a účastníci soutěže budou o výsledku informováni Odborem precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru