Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZe Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem 9.F.m.

shutterstock_155292674.jpg
Share Button

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Příjem žádostí:

 • Do 7. 2. 2020 – konečný termín pro podání projektů (rozhoduje datum podání).
 • Do 1. 3. 2020 – zahájení příjmu žádosti o dotaci.
 • Do 31. 3. 2020 – konečný termín pro podání žádosti o dotaci.

Příjemci podpory:

 • Statut „Demonstrační farma“ získají pouze subjekty, které budou splňovat základní požadavky, které jsou společné pro všechny záměry:
  • Subjekt hospodaří v oblastech ohrožených erozí, tzn. podíl erozně ohrožené plochy orné půdy uživatele je větší než průměrné zastoupení erozně ohrožených ploch v ČR dle aktuálního stavu DZES (10,52% plochy DPB s kulturou R) nebo pro záměr c) doloží kladnou bilanci organické hmoty v půdě.
  • Prokáže plnění standardů DZES tím, že v posledních třech letech u něho nebylo zjištěno porušení.
  • Prokáže, že nedošlo k opakované erozní události (dle platné metodiky Monitoringu eroze).

Typy podporovaných projektů:

 • V roce 2020 budou podporovány následující záměry:
  1. Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.
  2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.
  3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.
  4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.
  5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytována k výsledku hospodaření do výše 1mil. Kč na žadatele (tj. Demonstrační farmu).

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, inovací, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou. Podporované subjekty budou vybrány výběrovou Komisí pro výběr Demonstračních farem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>