Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŽP – Unijní program LIFE

environmental-protection-326923__340
Share Button

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie vytvořený za účelem usnadnění provádění politiky v oblasti životního prostředí a klimatu. Podpora poskytovaná z programu LIFE napomáhá od roku 1992 rozvíjet inovativní technologie a uplatňovat v širší míře vhodná řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. července 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem na území České republiky, s právní subjektivitou a identifikačním číslem organizace, která je v pozici partnera (associated beneficiary) v projektu, který:
  • byl podpořen z evropské výzvy pro tradiční projekty programu LIFE2 v letech 2014- 2019;
  • je ke dni vyhlášení výzvy v realizaci; a zároveň,
  • plánovaný termín ukončení je nejdříve po 1. 12. 2021. Termínem ukončení je míněn aktuální termín platný v době podání žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dodatečná výzva je vyhlašována s cílem podpořit české žadatele, kteří se jako partneři podílejí na realizaci tradičních projektů LIFE, podpořených z unijního programu LIFE v rámci výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014-2019. Finanční podpora z národních zdrojů je určena na spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektů.
 • Podpora je určena pro spolufinancování partnera tradičního projektu realizovaného v podprogramu Životní prostředí nebo podprogramu Klima.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 12 mil. Kč.
 • Výše podpory udělené žadateli v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na rozpočet partnera v projektu a zároveň ne více než 750 000 Kč.
 • Pro výpočet výše podpory bude dále uplatněno pravidlo omezení maximální výše podpory pro spolufinancování konsorcia.
 • Maximální výše podpory pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory přidělené z národní výzvy koordinujícímu příjemci a partnerům může činit nejvýše 90 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpora bude obecně poskytnuta v režimu dvou plateb. První platba ve výši 80% udělené částky bude příjemci poskytnuta po schválení podpory, resp. podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD). Druhá, závěrečná platba ve výši 20% bude vyplacena po ukončení projektu a schválení závěrečné monitorovací zprávy.
 • Oprávněné aktivity pro tuto výzvu jsou aktivity realizované na území ČR.
 • Partner projektu musí po celou dobu realizace projektu sledovat vymezení svého podílu na realizaci projektu a pouze takové aktivity, které jsou jím přímo realizované, jsou způsobilé dle této výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>