Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MZV – Mimořádná výzva 2021 – Projekty spolupráce s českou krajanskou komunitou v Rumunsku v roce 2021

girls-1563093__340
Share Button

Dotace na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi  a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskou komunitou v Banátu, Rumunsko.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena nejpozději do 7. 6. 2021. 

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Asistenční pomoc tuzemských NNO tamní krajanské komunitě v různých oblastech (např. letní tábory pro děti, konference, krajanské festivaly, podpora školství, sociální oblast), podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí, péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví, projekty prohlubující spolupráci mezi Českou republikou a krajanskou komunitou v Banátu.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 1 milion Kč.
  • U projektů nad 300 000 Kč musí být součástí nákladů na projekt zpráva nezávislého auditora.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatel rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Poskytovatel v rámci tohoto dotačního titulu přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2021, s termínem realizace srpen – prosinec 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>