Přeskočit na obsah

MZV — Projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do pátku, 17. 9. 2021, do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Asistenční pomoc tuzemských NNO českým krajanským komunitám v zahraničí v různých oblastech (např. letní tábory pro děti krajanů, konference, krajanské festivaly, koordinace českých škol v zahraničí, cestovní ruch), podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí, péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše příspěvku na jednotlivý projekt činí 1 000 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může poskytovatel rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Tato výzva nezahrnuje projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami mimo rumunského Banátu (pro tuto oblast je vyhlášena samostatná výzva).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru