Přeskočit na obsah

Nadace Landek Ostrava — Nadační program 2022

Nadace poskytuje příspěvky uchazečům na konkrétní projekty na základě výběrových řízení. Mezi podporované aktivity patří např. údržba hornických památek a dokumentů, údržba lokalit souvisejících s hornictvím atd. 

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka 1. kola výběrového řízení je Nadačního programu 2022 15. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby (spolky, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby, obchodní společnosti, vysoké školy, kluby přátel, příspěvkové organizace, církevní právnické osoby, státní podniky, samospráva).

Typy podporovaných projektů:

  • Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, zejména v Ostravsko-karvinském revíru.
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí nebo v minulosti souvisely.
  • Seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem (např. vydávání publikací, pořádání kulturních akcí).
  • Zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků.
  • Podpora kulturní oblasti v regionu.

Forma a výše podpory:

  • Stanoveno individuálně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru