Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund

hands-2847508__340
Share Button

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a další rozvoj kapacit občanského sektoru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. prosince 2019 ve 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nevládní nezisková organizace, která je právnickou osobou registrovanou na území České republiky a je zákonem definovaná jako spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond či účelové zařízení církví.
 • Organizace splňuje k termínu uzávěrky výzvy podmínku dvou let od data registrace organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem.
 • Posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny.
 • Posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě a prosazování veřejných politik.
 • Oslovit veřejnost v periferních částech České republiky a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu.
 • Oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva.
 • Zvýšit občanskou angažovanost mladých.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu je 4 657 000 eur.
 • Minimální výše grantu na základní projekt je 8 000 eur, maximální výše grantu je 85 000 eur.
 • Grant bude udělen v maximální výši 90 % z celkového rozpočtu. Příjemce grantu má povinnost zajistit spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), ani fyzická osoba, není oprávněným žadatelem o grant.
 • Každý žadatel musí působit v jedné z tematických oblastí programu (Aktivní občanství, Lidská práva, Znevýhodněné skupiny, Genderová rovnost, či Klimatická změna).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>