Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nadace OSF – Grantová výzva programu Stronger Roots – Posilování okruhu příznivců a podporovatelů neziskových organizací

hands-2847508__340
Share Button

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu v rámci nového programu Stronger Roots. Podpoří v ní české, slovenské a maďarské neziskové organizace, které chtějí aktivně oslovovat občany a vytvářet si pevnější vztahy se svými příznivci a podporovateli.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. října 2019 ve 13:00.

Příjemci podpory:

  • Registrovaná právnická osoba v České republice, která nemá nekomerční účel, je podle českého práva definována jako občanské sdružení (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost), nadace a nadační fond, nebo organizační oddělení církve nebo náboženské společnosti (účelové zařízení církví).

Typy podporovaných aktivit:

  • Projekty se mohou zaměřit například na uspořádání veřejné kampaně, crowdfunding, vytvoření a realizaci nové komunikační či fundraisingové strategie, profesionalizaci práce na sociálních sítích, vytvoření systému vztahů s individuálními dárci, transformaci organizace s cílem lépe reflektovat potřeby svých klientů a mnohé další aktivity.

Forma a výše podpory:

  • V této výzvě k předkládání návrhů může být rozdělena celková částka 1 033 000 EUR a očekává se, že v každé z nich bude podpořeno 10–14 projektů země.
  • Žadatelé mohou podat jeden návrh na organizaci o grant minimálně 20 000 EUR až do maximální výše 30 000 EUR na projekt.
  • Pro rozpočtové položky neexistuje žádné omezení způsobilosti, pokud jsou relevantní pro realizaci projektu.
  • Pro návrh projektu není vyžadováno spolufinancování.

Specifika a omezení:

  • O dvouletý grant ve výši až 30 000 eur mohou žádat neziskové organizace jakéhokoliv zaměření (lidsko-právní, environmentální, vzdělávací, sociální, poskytující pomoc hendikepovaným či jiným zranitelným osobám atd.) a velikosti.
  • Vítané jsou však především projekty lokálních a regionálních organizací, pro které jsou finance na podobnou činnost většinou hůře dostupné.
  • Kromě peněz poskytne Nadace OSF všem úspěšným žadatelům také mentoring, školení i na míru šité konzultace expertů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>