Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Podpora výsadby stromů

Dotace na podporu výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Příjem žádostí:

 • Žadatel odesláním žádosti do 31. května 2020 souhlasí se zařazením projektu do hlasování Stromy místo letáků.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou: 
  • spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Výsadba stromů spojená s aktivním zapojením obyvatel.
 • Výsadba domácích druhů stromů — lípy, duby, javory a tradiční ovocné druhy.
 • Spolupráce mezi místními organizacemi a povzbuzení společenského života v obci.

Forma a výše podpory:

 • Zakoupení sazenic stromů a keřů do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH); od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů).
 • Zakoupení nezbytného materiálu (kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, mulč).
 • Doprava sazenic a materiálu na místo výsadby.
 • Zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10% celkové žádané částky).
 • Propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky).
 • Odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč.
 • Následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele).
 • Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. do 30. 11. 2020.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

6 komentářů na “Nadace Partnerství — Podpora výsadby stromů”

 1. Týká se tento dotační titul skutečně pouze lípy, dubu a javoru ? Habr sloupovitý to nemůže být ? Konkrétně se to týká náhradní výsadby za pokácené přestárlé stromy, kterou by uskutečnila tělovýchovná jednota na pozemku města.
  Děkuji za odpověď.

 2. Dobrý den, jsem tajemnicí TJ MEZ Vsetín a měli bychom zájem o dotaci na výsadbu stromů, kterými bychom opticky oddělili jednotlivá hřiště v našem sportovním areálu Ohrada Vsetín. Sdělte, prosím, zda bychom se mohli o grant ucházet. Děkuji Marcela Nykodymová, tel. 603211205

Napsat komentář: Kateřina Čočková Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru