Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Nadace Partnerství – Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2022 – Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč

tree-5145029__340
Share Button

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2022 (23:59 hod.).

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, a organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných1 druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň.

Forma a výše podpory:

 • Způsobilé jsou pouze výdaje neinvestičního charakteru do maximální výše 150 000 Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území.
 • Příjemce grantu je povinen informovat veřejnost o výsadbě a její podpoře za spoluúčasti Státního fondu životního prostředí a partnerů iniciativy Sázíme budoucnost, a to prostřednictvím:
  • svých stávajících webových stránek (pokud je relevantní),
  • informačních materiálů vydávaných v souvislosti s výsadbou, elektronických i papírových (pozvánky, tiskové zprávy, informace ve zpravodaji apod.),
  • informační tabulka podle dodaného vzoru na místě výsadby.
 •  Realizace výsadeb: od 1. 10. do 15. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>