Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů — Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 1. 2023 (23:59 h).

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, a organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity.
  • Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných1 druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň.

Forma a výše podpory:

  • Způsobilé jsou pouze výdaje neinvestičního charakteru do maximální výše 150 000 Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

  • Příjemce grantu zajistí následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby) — zálivka, výchovný řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče, náhrada stromku v případě jeho úhynu apod. Déle musí zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.
  •  Realizace výsadeb: od 1. 3. do 15. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru