Přeskočit na obsah

Nadace Partnerství — Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů — Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 1. 2024 (23:59 h).

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, a organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity.
 • Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných1 druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň.

Forma a výše podpory:

 • Způsobilé jsou pouze výdaje neinvestičního charakteru do maximální výše 150 000 Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

 • Příjemce grantu zajistí následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby) — zálivka, výchovný řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a
  škůdcům, ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče, náhrada stromku v případě jeho úhynu apod. Dále musí zajistit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, tzn. že v případě úhynu stromku musí provést náhradní výsadbu.
 • Tato grantová výzva je určena pouze na výsadby realizované na jaře 2024.
 • Realizace výsadeb: do 31. 5. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Nadace Partnerství — Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů — Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč”

 1. Ivan Coufalík

  Dobrý den! Jsem předsedou SVJ Česká 759 Mariánské Lázně a mám zájem o dotaci na výsadbu stromů. V naší lokalitě je 6 domů se 78 bytovými jednotkami, plocha mezi domy a kolem nich je naším majetkem (6 SVJ) a rádi bychom zde zasadili několik listnatých stromů, což nám dotace umožní. Zájem máme o cca 100 000 Kč, výsadbu bychom uskutečnili ve spolupráci a dle doporučení zdejšího Odboru životního prostředí. Co mám učinit pro získání dotace?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   příjem žádostí na jaro 2023 byl ukončen v den vašeho dotazu, ale výzva Nadace se pravidelně opakuje. Žádost se zadává přímo do formuláře na webových stránkách http://www.nap.grantys.cz, kde si žadatel zvolí danou grantovou výzvu. Manuál s návodem, jak pracovat s webovým rozhraním Grantys, si můžete stáhnout na http://www.nadacepartnerstvi.cz.
   Povinné přílohy je nutné připojit k žádosti v systému Grantys v podobě elektronických souborů. Bez přiložených povinných příloh nebude žádost přijata:
   ● přehledné vyznačení výsadby v mapě (nejlépe v katastrální mapě nebo ortofotomapě s popisy, číslem parcely a hranicí pozemku), uveďte měřítko a orientaci;
   ● informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz včetně informace o vlastníkovi pozemku (stačí printscreen z prohlížeče);
   ● podepsaný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu a jeho nejméně desetiletou udržitelností (v případě, že vlastník není shodný s žadatelem, příspěvkové organizace mohou doložit zřizovací listinu v případě, že jsou v ní uvedena čísla parcel, se kterými mohou hospodařit),
   ● nejméně 3 fotografie současného stavu lokality.

   Doporučuji se obrátit přímo na kontaktní osoby Nadace a svůj projekt s nimi zkonzultovat a připravit si podklady pro další výzvu: Radim Cenek a František Brückner, granty@nap.cz, tel.: 515 903 115.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru