Přeskočit na obsah

Národní program Životní prostředí — Výzva č. 7/2018 — Emise ze stacionárních zdrojů

Dotace na pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Obce a dobrovolné svazky obcí.
 • Kraje.
 • Státní podniky.
 • Výzkumné instituce a organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Technologie vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry).
 • Technologie a změny technologických postupů snižující emise pachových látek (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění a další technologická řešení), podpořit lze i primární opatření snížení emisí zápachu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Opatření musí být provedena nad rámec podmínek provozu stanovených zákonem.
 • Technologie snižující emise těžkých kovů musí garantovat snížení minimálně o 60 %.
 • Technologie snižující emise pachových látek musí garantovat snížení minimálně o 40 %.
 • Pro získání dotace na snížení emisí pachových látek musí být evidováno a doloženo alespoň jedno podání stěžovatelů za období od 1. 1. 2012 do dne vyhlášení výzvy (stížnosti, podněty, nebo petice) orgánům státní správy vůči emisi pachových látek ze stacionárního zdroje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru