Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Specifická výzva 11/2021 – Regiony 2021

tartan-track-2678544__340
Share Button

Cílem této Výzvy je regionálně vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 8. 2021 v 12:00 hod. do 30. 9. 2021 v 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • a) Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou vlastníky sportovního zařízení nebo splňuje podmínky Výzvy.
 • b) ÚSC, Město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpořit v souladu s programovou dokumentací rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to:
  • a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
  • b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
  • c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 1 300 000 000 Kč.
 • Státní rozpočet až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Výzva je určena pouze pro akce, jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti činí:
  • a) minimálně: 1 428 571 Kč (tj. minimální výše dotace je alespoň 1 000 000 Kč),
  • b) maximálně: není limitováno, maximální výše dotace však může být 40 000 000 Kč,
  • c) v případě, že cílem akce bude zvýšení dostupnosti sportovního zařízení této Výzvy, bude poskytnuta maximální výše dotace 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Dále pak na jednu a tutéž akci nesmí být podáno více žádostí. V opačném případě bude žadatel nebo žadatelé vyřazeni.
 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>