Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 04/2024 Regiony — investice pod 10 mil. Kč

Výzva je věcně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 04. 2024 od 12:00 hod. do 02. 05. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obec, městys, město, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce / kraje, školská právnická osoba, spolek, pobočný spolek, ústav, obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je věcně zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu 10 let od data ukončení realizace akce k provozování sportu skutečně využíváno. Splnění této podmínky nebrání, je-li sportovní zařízení využíváno též pro společenské či kulturní akce.
 • Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 151 000 000 Kč. 
  •  Výzva je určena pouze pro akce, jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti jsou nižší než 10 mil. Kč:
   a) minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč,
   b) maximální výše dotace na akci může být 7 000 000 Kč.
  • c) v případě, že cílem akce bude zvýšení dostupnosti sportovního zařízení (dle bodu 2.6. Výzvy), bude poskytnuta maximální výše dotace na akci 2 000 000 Kč, za předpokladu, že se jedná o samostatný předmět akce. V případě, že vybudování zvýšení dostupnosti sportovního zařízení je součástí výstavby sportovního zařízení nebo technického zhodnocení stávajícího sportovního zařízení pak platí limity dle bodu 9.1. písm. a) a b) Výzvy.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou: 
  • a) státní rozpočet až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 06. 2027.
 • Každý žadatel může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost na jedno sportovní zařízení.
 • Akce mohou být realizovány jako víceleté maximálně do 30. 06. 2027. Přesný termín realizace akce bude stanoven poskytovatelem v RoPD.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru