Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 10/2024 Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 a ZOH 2026 pro rok 2024

Dotace na podporu oprávněného žadatele za účelem Zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028 a ZOH 2026 pro rok 2024.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 5. 2024 od 12:00 hod. do 21. 6. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je svazem dle bodu 2.12.,
   3. žadatel je vyjmenovaným svazem zastupující ženské kolektivní sporty LOH 2028 a ZOH 2026 dle bodu 2.14,
  • 4. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovce a trenéry,
  • 5. žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele za účelem Zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028 a ZOH 2026 a budou podpořeny zejména následující činnosti: 
  • a) zajištění přípravy sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/ dorosteneckých kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, výkonnostní testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení),
  • b) zajištění účasti sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/ dorosteneckých kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích (jedná se zejména o Olympijské hry, Evropský olympijský festival mládeže, Olympijské hry mládeže, Mistrovství světa, Světové hry, Mistrovství Evropy, světové poháry, světové ligy a obdobné soutěže a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže),
  • c) zajištění péče o sportovně talentovanou mládež – dívek,
  • d) zajištění přípravy sportovně talentované mládeže — dívek, především dorostenecké a juniorské kategorie, směřující ke státní sportovní reprezentaci,
  • e) zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže – dívek v řízeném systému vrcholových sportovních centrech mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 165 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2024 — 31. 12. 2024. Datum 31.12.2024 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru