Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 11/2024 Významné sportovní akce 2024 – 2.kolo

Dotace na vytvoření podmínek a podporu pořádání a propagaci významných sportovních akcí s hledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 6. 2024 od 12:00 hod. do 15. 7. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • a. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • b. hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost v oblasti sportu,
  • c. ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1. odst.
  • d. žadatelem je sportovní svaz dle bodu 2.7., který v České republice řídí a zastupuje sportovní odvětví, v němž se koná daná VSA; není-li žadatelem sportovní svaz, v rámci žádosti je nutné doložit souhlas a garanci příslušného sportovního svazu k pořádání VSA,
   e) žadatel je oficiálním pořadatelem či spolupořadatelem VSA, jež je předmětem žádosti, přímo se podílí na její přípravě a/nebo konání a zároveň je VSA zařazena do kalendáře sportovních akcí příslušné mezinárodní sportovní federace (ke splnění této podmínky je žadatel povinen předložit poskytovateli smlouvu, dohodu nebo jiný dokument, kterým mu byla tato VSA ze strany MSO přidělena),
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu„
  • žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí dle bodu 2.2. s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů.
 • Účelem Výzvy je dále rozvíjet pořadatelství významných sportovních akcí, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny.
 • Předmětem podpory je poskytnutí dotace, oprávněnému žadateli (dle článku 6. Výzvy), na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním VSA splňujících podmínky Výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 40 000 000 Kč.
 • Předmětem podpory jsou pouze VSA, jejichž celkové náklady činí alespoň 3 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru